سنسور ( Sensor )

سنسور خودرو
سنجش میزان فاصله سپر خودرو تا موانع
دارای چهار یا دو (به صورت دلخواه) برای اندازی گیری فاصله
سنسور خودرو
هشدار دهنده صوتی نزدیک شدن به مانع
قابل استفاده برای سپر جلو و سپر عقب خودرو
سنسور خودرو
دقت بالا و حساسیت بالای سنسور ها

نمونه های نصب شده

سنسور دنده عقب
سنسور دنده عقب
اشتراک گذاری برای دوستان:

برند ها | مانیتور تصویری

عضویت در خبرنامه